Cerrahi

Cerrahi

Anabilim Dalımızın vizyonu, Veteriner cerrahi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli ve ihtiyaçlar doğrultusunda araştırmalar planlamak ve yürütmek, lisansüstü çalışmalara ağırlık vererek yüksek kalite standartlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak, multidisipliner ve öncelikli araştırma konularına odaklanarak toplumsal ve sektörel açıdan daha çok fayda ve katma değer sağlamaktır.

Türkiye’de uluslararası alanda rekabet edebilir ve bu amaçla eğitim öğretim faaliyetlerinin dünya standartlarında gerçekleştirilmesi yanısıra güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli veteriner cerrahi uzmanları yetiştirmek anabilim dalımızın misyonunu oluşturmaktadır.

Call Now Button